Zegarek Roku 2011
Regulamin konkursu Zegarek Roku 2010

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o nazwie "Zegarek Roku 2011", zwany dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.

2. Organizatorem Konkursu, jest właściciel serwisu chronos24.pl (firma GTK Kiełtyka Tomasz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 23), zwany dalej "Organizatorem".

3. Wyboru Zegarka Roku w następujących kategoriach:
 • zegarek klasyczny
 • zegarek damski
 • zegarek z komplikacjami
 • zegarek sportowy
 • zegarek do 5.000 złotych
 • zegarek koncepcyjny / designerski
dokona jury (zwane dalej "Jury"), w składzie (kolejność alfabetyczna):
 • Dariusz Chlastawa - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków
 • Elizabeth Doerr - dziennikarz, redaktor WorldTempus
 • Mirosław Domański - Członek Zarządu Stowarzyszenia Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków
 • Łukasz Doskocz - redaktor naczelny chronos24.pl
 • Waldemar Ferri-Szczerbowski - ArtExperts.tv
 • Kristian Haagen - redaktor miesięcznika TIMEGEEKS
 • Tomasz Kiełtyka - właściciel serwisu chronos24.pl
 • Patryk Kozak - redaktor chronos24.pl
 • Wiktor Ruzik - redaktor chronos24.pl
 • Klaudiusz Stolarski - Członek Zarządu Stowarzyszenia Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków
 • Jakub Filip Szymaniak - redaktor chronos24.pl
Przyznane zostaną również dwie nagrody dodatkowe: Nagroda Specjalna Jury (za wybitne osiągnięcia) oraz Grand Prix.

4. Wyboru Zegarka Roku, w kategorii "Wybór Internautów" dokonają - na zasadach określonych w dalszej części tego regulaminu - Internauci.

5. Celem Konkursu jest:
- szerzenie wiedzy dot. zegarmistrzostwa,
- wyłonienie najlepszego - wg Jury - zegarka roku 2011

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. WYBÓR ZEGARKA INTERNAUTÓW

1. Konkurs, który pozwoli na wyłonienie Zegarka Roku w kategorii "Wybór Internautów" będzie trwał na stronie zegarekroku.chronos24.pl od 1 października 2011 do 30 listopada 2011.

2. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Próba wielokrotnego głosowania skutkować będzie anulowaniem wszystkich oddanych przez daną osobę głosów.

3. Udział w konkursie polega na kliknięciu w przycisk "Zagłosuj na ten zegarek", znajdujący się przy wybranym przez Internautę, prezentowanym na stronie zegarku, a następnie na poprawnym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu chęci udziału w zabawie, poprzez kliknięcie przycisku "GŁOSUJĘ".

4. Z głosowania w kategorii "Wybór Internautów" wyłączeni są członkowie jury.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach zegarekroku.chronos24.pl oraz chronos24.pl do 31.12.2011r.

III WYBÓR ZEGARKA PRZEZ JURY

1. Wybór Zegarka Roku będzie przebiegał w czterech etapach:
 1. w pierwszym etapie (trwającym od 01.09.2011 do 15.09.2011) każdy z członków Jury przedstawi swoje propozycje do wszystkich kategorii (po pięć zegarków do każdej z nich),
 2. w drugim etapie (trwającym od 15.09.2011 do 25.09.2011) każdy z członków Jury przydzieli zaproponowanym wcześniej zegarkom punkty (od 10 do 1 w każdej kategorii),
 3. w trzecim etapie (od 01.10.2011 do 30.11.2011) zegarki, które otrzymały najwięcej punktów zostaną przedstawione publiczności na stronie zegarekroku.chronos24.pl w odpowiednich kategoriach,
 4. w czwartym etapie (od 01.11.2011 do 30.11.2011) - na podstawie głosowania - w każdej z kategorii Jury wybierze zwycięzcę, a następnie - spośród zwycięzców poszczególnych kategorii - Zegarek Roku 2011 (nagroda Grand Prix). Informacja o Zegarku Roku zostanie opublikowana na stronach zegarekroku.chronos24.pl oraz chronos24.pl do 31.12.2011r.